top of page

Vemmetofte Hovedgård

Renovering og ombygning af historisk bygning til 8 nye boliger

Beliggenhed

4640 Faxe - Vemmetofte

Status

Udført og afleveret 2021

Kontaktperson hos Arkitekterne Køge

Claus Boelsmand
Claus Boelsmand
Arkitekt m.a.a. (Partner)

Vemmetofte Hovedhus også kaldet Forpagterboligen, blev opført i 1860 og har siden undergået en række ombygninger, tilføjelser og renoveringer. Klosteret ønsker at bevare bygningens originale arkitektoniske kvaliteter samtidig med at bygningen opgraderes til nutidige standarder ift. energi og indeklima.
 

Bygningen indeholder i dag 5 boliger i forskellig størrelse og stand. Indretningen bærer præg af, at der igennem årene har været mange forskellige funktioner og boligformer, hvor der i dag kun reelt udnyttes ca. halvdelen af bygningsarealet. Indeholdt i de 5 boliger er også en række værelser der har haft funktion som pige/karleværelser. Denne funktion er i dag ikke eksisterende hvorfor værelserne benyttes til opbevaring for forpagterbolig.


Den store forpagterbolig udgør i dag ca. 435 m2 i stueetagen og ca. 145 m2 på 1. sal, i alt ca. 580 m2. Boligen er blevet ombygget over flere omgange, senest i 1996 hvor den nuværende forpagter delvis renoverede midterfløjen (nyt køkken, derudover primært overflader). Til forpagterboligen hører også en udestue på bygningens sydlige facade.

Forpagterboligens nuværende stand vurderes at være utidssvarende ift. både energiforhold og indeklima. Forpagterboligen anses for  hensigtsmæssig stor i størrelse i dens nuværende form, til genoprettelse af boligfunktionen. Bygningen indrettes derfor til nye tidssvarende boliger.

Det er hovedsageligt bygningens indvendige forhold der ændres. De eksisterende boliger omfordeles så der kan indrettes 8 boliger i 1½ plan, som udnytter hele bygningens stueetage og 1.sal. Boligerne får højt til loftet og er mellem 160 m2 og 200 m2 store. Boligerne føres op til tidssvarende standarder hvad angår energi og indeklima. Kælderen vil fremover kun blive benyttet til installationer. Boligerne har et stort køkken og stue i stueetagen og værelser på 1. sal. Køkkener er orienteret imod den indre gårdsplads og stuerne mod den omkringliggende have.

Eksisterende tagkonstruktion genoprettes og påfores med henblik på efterisolering. Eksisterende murværk repareres og genoprettes. Den ”nye” udestue nedtages og original facade genetableres. Alle vinduer i facade udskiftes til nye energivinduer, i samme stil som de gamle.

bottom of page