top of page

Svogerslev Sognegård

Udvidelse af sognegård

Beliggenhed

4000 Svogerslev

Status

Udført og afleveret 2021

Kontaktperson hos Arkitekterne Køge

Kim Lynge Rungwald
Kim Lynge Rungwald
Bygningskonstruktør (Partner)

Den nye udvidelse til sognegården forholder sig aktivt til sine omgivelser. Både i forhold til materialitet, farvesætning, formsprog og skala. Vi har foretaget en analyse af bygningskonteksten der omkranser projektet.

Svogerslev Sognegård ligger i tæt forbindelse med kirken og den historiske gade Strædet. Kirken er en af landets mindste kirker med kun omkring ca. 60 siddepladser. Kirken er bygget og ombygget mange gange gennem historien og har derfor mange forskellige sten.

Strædet er, sammen med Svogerslev Kirkevej og Bygaden, de gamle landsbygader i Svogerslev. Man antager derfor at gaden er ligeså gammel som landsbyen selv. Bygningerne er en samling af gamle landarbejderboliger fra før 1777 og er opført med bindingsværk og stråtag. På øst og vest siderne er gården omgivet af parcelhuse, som allesammen har gavle i øst/vest retning. Husene på østsiden er næsten ens i udformningen med meget små variationer. De er næsten alle bygget i mursten og med en form for bølgeeternit på taget. På vestsiden er der en større variation i bygningsmassen. Dog er de fleste huse bygget af mursten og med enten tegl eller bølgeeternit på taget.

På trods af at være en af landets mindste kirker har den både skib, tårn, kor og våbenhus. Hver funktion har sin egen lille bygning som tilsammen bliver til Svogerslev Kirke. De små huse i Strædet med bindingsværk og stråtag, har en skala og størrelse der vidner om at husene er fra en anden tid. Det er med til at give området sin karakter. De små fine huse danner tilsammen et hyggeligt og fint forløb vi idag kender som Strædet.

Ved at forholde sig aktivt til både kirken og Strædets formsprog og skala, nedbryder vi programmet i mindre funktionsbestemte bygninger. Funktionerne tilpasses Nordgårdens placering og byggefeltet så de tilsammen danner et forløb med et indre gårdrum. Nordgården og de nye bygninger danner tilsammen det nye Svogerslev Sognegård.

bottom of page