top of page

Lille Næstved Skole

Ny udskoling

Beliggenhed

4700 Næstved

Projektform

Vundet konkurrence

Status

Udført og afleveret 2020

Kontaktperson hos Arkitekterne Køge

Claus Boelsmand
Claus Boelsmand
Arkitekt m.a.a. (Partner)

Med udgangspunkt i den eksisterende skoles skala, rumlige kvaliteter og materialer, har vi i dette projekt, skabt en nutidig fortolkning, der understøtter et moderne og fleksibelt undervisningsmiljø og som rummer varierende og inspirerende miljøer for den enkelte elev, gruppen, klassen, årgangen og holdet.

Bygningen disponeres med 3 lange bygningskroppe, der forskydes og i mellemrummet dannes fællesrummet. I den sydlige bygningskrop ligger faglokalerne. I den midterste bygningskrop ligger fællestrappen, servicerum og lærerfaciliteter. Mellem den midterste og nordligste bygningskrop udspændes det store fællesrum.

 

Den nordligste bygningskrop rummer basislokaler og grupperum. Som en naturlig forlængelse heraf, tænkes en senere udbygning, som en 4. bygningskrop der placeres nord for de 3 andre.

I denne disponering kan andre elever fra skolen anvende faglokalerne og servicerum uden at betræde udskolingens private territorie. Samtidig eksponeres faglokalerne i kraft af den måde man ankommer til bygningen og bevæger sig ind og igennem den, for til sidst at flyde ind i fællesrummet.

 

I projektet er der arbejdet med en farvestrategi, der giver hver årgang sin egen farveidentitet. Ligesom der stilles forslag til udsmykning af udvalgte områder. Dette belyses i plan og snit.

 

Bygningen placeres og orienteres i forhold til den eksisterende fagfløj og bindes sammen med den øvrige skole via den eksisterende broforbindelse. Herved trækkes den nye bygning som ønsket mod syd, væk fra mellemtrins bygningen. Ankommer man fra området nord for skolen, vil man naturligt følge den omlagte grussti, der fører forbi indgangen til den nye udskoling. Lokationen binder ligeledes naturfagsområdet sammen med udendørsfaciliteterne ved søen.

bottom of page