top of page

Hedelunden

Transformation til boliger

Beliggenhed

2670 Greve

Status

Etape I - Projekteret og udført

Etape II - Projekteret og udført

Etape II - Planlægningsfase

Status

16.000 m2

Kontaktperson hos Arkitekterne Køge

Martin Peter Schmidt
Martin Peter Schmidt
Arkitekt M.Sc.Arch

Hedelunden er et større kompleks, som oprindeligt blev opført som hospital, og siden har været anvendt til plejehjem. Lange korridorer forbandt de mange blokke, som har ligget med lys og grønt til alle sider. Efter det blev forladt i 2012, har det dog stået tomt, og langsomt forfaldet.

Vi fik i 2015 til opgave at undersøge mulighederne for en revitalisering og transformation af området ud fra et ønske om at udvikle det til et attraktivt og moderne boligområde, beliggende med Vejleådalen i baghaven.

 

Løsningen blev at skære bygningerne fra hinanden for således at få de grønne rum til at flette sig sammen med bygningsmassen. Ydermere gav disse gennemskæreringer mulighed for at bevæge sig på tværs af rummene, i stedet for, som tidligere, at være blokeret af lange korridorer.

Resultatet er blevet en række gårdhuse, som ligger orienteret omkring grønne rum, samt større volumener, enkelte i to etager, som giver området en urban karakter, til trods for de mere afslappede omgivelser. Boligerne rangerer fra 50 til 100 m², hvor de eksisterende betonkonstruktioner og -vægge i videst muligt omfang er søgt bevaret. Adgangen til boligerne sker fra alle sider, enten via et grønt uderum eller fra fællesarealer. Visse boliger har dobbelthøje rum med hemse og klerestorievinduer, som giver et fantastisk lys, til hvad der engang var varmecentral og produktionskøkken.

De eksisterende sandwichbetonelementer er blevet efterisoleret, og herefter pudset, med tysk forbillede, hvilket giver en skarp kontrast med stringente, kubiske bygningsvolumener op mod de grønne rum. Og omkring bebyggelsen har de eksisterende grønne arealer fået plads og frihed.

bottom of page