top of page

Grønne Planet

Renovering og ombygning af eksisterende bygning til ny institution

Beliggenhed

4600 Køge

Status

Udført og afleveret 2021

Kontaktperson hos Arkitekterne Køge

Kim Lynge Rungwald
Kim Lynge Rungwald
Bygningskonstruktør (Partner)

En ny daginstitution med 11 grupper skal huses i to eksisterende bygninger, som i dag består af to distinkte volumener. En lang bygning med en stram rytme og lang fordelingsgang og ‘Spidsen’ hvis tag stræber mod himlen indeholdende en mindre 1.sal. Hovedsageligt ligger alle rum i ét plan på begge sider af gangen og uden interaktion rummene imellem.

 

Intentionen er at skabe en stærk, sammenhængende daginstitution med god grobund for et godt samarbejde i personalegruppen, der hver dag, i samarbejde med hinanden udfolder de bedste forudsætninger for børnene. Personalet er daginstitutionens stærke kerne og placeres derfor centralt i husets midte. Tæt på både børnehaven og vuggestuen, let tilgængelig for alle, der kommer og går.
 

Det nye arkitektoniske koncept baserer sig på et børnestræde, der forbinder husets 4 nye enheder, 2 børnehave-teams og 2 vuggestue-teams.

I valg af materialer har vi lagt vægt på, at materialerne er bæredygtige,
har en stoflighed der er med til at underbygge nærheden og fællesskabet, harmonerer med hinanden farvemæssigt, samt patinerer smukt. Der er valgt holdbare og gedigne materialer, og er alle valgt med fokus på lang levetid og et minimum af vedligeholdelse.

De eksisterende bygningskroppe energirenoveres og får en ny ydre overflade. Den nye facade består primært af en ventileret fibercement pladeløsning med bagved liggende isolering, valgt i to jord- og naturnære farver. Stofligheden, farvevalg og modulering af facadens beklædning referer til daginstitutionens ønske om fokus på natur og naturfænomener, kombineret med minimal vedligehold.


På vestsiden udskiftes bygningens letparter(124-120) fra gulv til loft med
nye i en lignende, dog opdateret rytme.

Tilbygningerne udføres i overgangen med samme pladeløsning og går
over til en vertikal træbeklædning. Et naturligt materiale som er tæt på
børnene på legepladsen. De naturlige materialer giver indtrykket af et
byggeri, som er vokset ud af landskabet, og tilbygningerne træder i baggrund,imens leg og landskab skyder frem.

bottom of page