Beliggenhed

4600 Køge, Vallø Slot

Projektform

-

Status

Udført

Omfang

250 m2

Bygherre

Vallø Stift

Kontaktperson hos ARKK

Claus Boelsmand

cb@arkk.dk 

linkedin

Vallø Herskabsstalden I og II

Vallø Herskabsstalden I​

Med Vallø Stift som engageret bygherre har Arkitekterne Køge A/S stået for den arkitektoniske del af forvandlingen af Herskabsstalden fra en kold driftsbygning til en spændende kontorejendom med udsigt direkte til Vallø Slot. Kontorerne huser nu en international jordbrugsvirksomhed.

Det har været en stor udfordring at bevare så meget som muligt af den oprindelige bygningskonstruktion og særpræg og samtidig indbygge alle de faciliteter, der i dag kræves for at holde en høj komfort omkring en arbejdsplads.

Staldbygningen blev opført i år 1900 og husede i mange år herskabets heste.

Siden har bygningen været indrettet til tømrer-/snedkerværksted, der blev brugt i forbindelse med vedligehold af stiftets bygninger. Senest blev stalden op til den store ombygning brugt af Køge Museum til udstilling.

Da bygningen var hjemsted for herskabets heste blev tagetagen brugt til strøelse og foder, og adgangen dertil var trang. Nu har huset fået en ny hovedtrappe, der er tilføjet som et tårn på bygningens gårdside.

I forbindelse med ombygningen er hele den gamle tømmerkonstruktion i tagetagen sat i stand og der er lagt nyt skifertag. Huset har også fået kviste for at give kontorerne på 1. sal både lys og udsigt. I stueetagen er den gamle stald nu indrettet til lobby, hvor der stadig kan ses dele af det oprindelige staldinventar.​

Vallø Herskabsstalden I​I

Byens Hus forløser By & Havns vision om at samle en bydels fællesfunktioner i ét samlet hus, så nye muligheder for aktiviteter og møder mellem mennesker opstår.

I tæt kontakt til Asger Jorn Plads og en af Naturpark Amagers kommende hovedindgange bliver Byens Hus – i sammenhæng med en daginstitution og et boligbyggeri – hjertet i Ørestad Syd. 

Det bliver et hus, hvor nye muligheder opstår, når forskellige funktioner stables og sidestilles, samtidig med at de knyttes tæt til det offentlige byrum.

Det hele med sigte på at skabe et sted, der foruden at fungere som beboerhus bliver et moderne og mangfoldigt kulturhus for hele bydelen.

Byens Hus bygger på tanken om at skabe en terrasseret by. 

Resultatet er et hus, der vokser op af byens gulv som en vertikal fortolkning af livet i byen. Et hus, der med sine mange terrasser og forskydninger i facaden fremstår varieret og levende – på alle niveauer fra nederst til øverst. Læg dertil tegl som det gennemgående facademateriale, hvilket er med til at skabe et udtryk, der harmonerer med stedet og tanken om et landskabeligt bearbejdet bygningsmassiv.

Arkitekterne Køge A/S​​

Vestergade 20a

4600 Køge

Tlf.: 56 63 63 63
​CVR: 25449096​