Beliggenhed

​4623 Lille Skensved

Projektform

-

Status

​Udført

Omfang

​XX m2

Bygherre

​CP Kelco ApS

Kontaktperson hos ARKK

​Gitte Cosmus

gcc@arkk.dk 

linkedin

CP Kelco

Arkitekterne Køge har de seneste 7-8 år været trofast rådgiver for CP Kelco ApS. I den tid har vi udført ny foyer, ny reception, kundekøkken, laboratorium og mødelokaler. Det gode samarbejde har resulteret i at der på CP Kelco er en ensartet arkitektonisk retning.

En del af foyerlokalet er beliggende ud for de karakteristiske gårdrum. Lokalet har allerede vinduesfacade mod øst, men mod vest er der ydermur uden vinduer. Forslaget disponerer med en nedrivning af ydermuren mod vest til brystningshøjde, svarende til det eksisterende vinduesparti, hvorved lokalet bliver gennemlyst. Ud for det nye vinduesparti etableres et nyt åbent møderum, som mod foyeren afgrænses af rumhøje glasvægge. 

Herved opnås transparens og en understregning af den åbne uformelle mødeaktivitet, samtidig med at glasvægge giver en form for afskærmning.

Ved indgangen til foyeren etableres et depotrum, udformet som en buet væg med aske trælister fra gulv til loft. Den bløde amøbeform skaber sammen med glaspartierne en helt ny rumopfattelse og leder besøgende og personale naturligt videre til kompleksets andre afdelinger.​ Der etableres desuden et nyt omklædningsrum med sikkerhedsudstyr i et eksisterende kontor tæt ved indgangen. 

Det har god plads til både opbevaring og omklædning, og en ny dør ud til gangen sikrer et naturligt flow igennem rummet, så der ikke opstår prop ved mange gæster.

Lokalerne vil efter ombygningen fremtræde elegante og karakterfulde og stadig fungere i samspil med de omgivende lokaler.​

Arkitekterne Køge A/S​​

Vestergade 20a

4600 Køge

Tlf.: 56 63 63 63
​CVR: 25449096​