​📱 56 63 63 63

✉​ Send mail

​Ud over kanten - op over træerne, faxe kalkbrud

Forslaget tager udgangspunkt i det arkitektoniske anslag, der med etableringen af biografen og museet Kanten er lagt for området mellem Faxe by og kalkgraven.

”Kanten” tager med sine klare hvide flader og sine vinklede og forskudte volumener fint fat i kalkgravens skarpe hvide flader. Denne samhørighed videreføres i udsigtsplatformen, der skal være en naturlig forlængelse af oplevelsen i den geologiske udstilling. Kalkgraven har oprindeligt stået med hvide skarpe kanter, men overvokses efterhånden af den naturlige vegetation i området. Dette forslag tager udgangspunkt i, at vegetationen på kanten bevares og, at man på platformen kan bevæge sig ud gennem og op over trætoppene og få suset ved at træde ud af ”skoven” og kigge ned i hullet.

Denne udsigtsmulighed er sammensat af to elementer, platformen og bukken.

Platformen er den naturlige forlængelse af pladsen bag vandrehjemmet, der på sigt foreslås ombygget så der opnås en sammenhængende fysisk og visuel forbindelse fra Rådhuspladsen til kalkgravens kant. Pladsen og platformen planlægges til ophold og udeservering, der både kan ske med fast grund under fødderne og hængende ud over kanten.

Bukken er den naturlige forlængelse af stien fra den geologiske udstilling langs kalkgravens kant. Ved udsigtspunktet løftes man op
over træerne og får fra bukkens spids frit udsyn over både byen og kalkgraven og kan orientere sig i hele historien om Faxe By, Kalkgraven og udskibningen ved Faxe Ladeplads. Bukkens drejning i fht. Kalkgravens kant refererer direkte til drejningerne i den geologiske udstilling. Bukken tager over, hvor Rollotårnet måtte vige pladsen for kalkgravningen, og giver igen mulighed for at klatre op for at få overblik.


Bukken står som landmark, hvor aksen fra byen krydser stien langs bruddets kant.

Platformen og bukken giver hver sin oplevelse. Platformen er den udramatiske bevægelse ud mellem træerne, mens bukken er giver suset ved at komme op i det fri. Muligheden for at kigge ned i kalkgraven langs benet forstærker fornemmelsen af højde. Tilsammen giver de to elementer både mulighed for indrammede og styrede udblik og det helt frie udsyn horisonten rundt. Bukken og den udkragede del af platformen tænkes udført som en beklædt stålkonstruktion. Beklædningen udføres så både platformen og bukken fremstår som klare geometriske elementer.

Overalt hvor man kan bevæge sig ud over bruddet sikres med værn, der giver størst mulig udsyn, men samtidig forhindrer nedstyrtning og

klatring på konstruktionen. Den faste del af platformen opbygges som almindelig belægning på terræn i naturlig forlængelse af den belægning og de plinte, der etableres i området mellem Kanten og udsigtsplatformen. Belægningen fortsætter på den udkragede del.​

Arkitekterne Køge A/S

CVR: 25449096

Adresse

Vestergade 20

4600 Køge