​📱 56 63 63 63

✉​ Send mail

​Prismet, Faxe Kalkbrud

Platformen bør have monumentkarakter, og visuelt være markant set fra byen, men skal også set fra den anden side af bruddet, som et sømærke, være enkel og markant i samspil med "Kanten". 
Vi vurderer derfor, at platformen bør have volumen både over og under terrænlinien på stedet for at have tilstrækkelig størrelse, synlighed og karakter for at kunne hævde sig i områdets store målestok.

Adgangen til platformen forudsættes udført i niveau med omgivende terræn for at sikre niveaufrie adgange. Udsigtsplatformen opbygges som en stålrørkonstruktion af 2 sammenbyggede trekantkonstruktioner med et indbygget dæk midt i. 

Hovedkonstruktionen vil være hvidmalede stålrør med en øvre og nedre udfyldning mellem rørene af en stormasket, hvidmalet strækmetal, som både giver en fladevirkning og en transparens, og som tillader vind og lys at passere. Værnet ud for dækket udføres af hældende, hærdet glas, som muliggør kig direkte ned, og dermed forstærker højdeoplevelsen. Gulvet udføres i sandblæst hærdet glas.

I modspil til "Kantens" horisontale volumener vil det halvtransparente prisme have opadstræbende linier, og udstråle lys og udsyn, som skal være monumentets overordnede ide. Jordbunden i kalkbruddet er karakteriseret ved meget forskelligartede geologiske lag, som umiddelbart ikke indbyder til at fastgøre en konstruktion i. Den valgte stålkonstruktion placeres derfor stående på et betonfundament, indbygget i og på skrænten. Stålkonstruktionen opbygges som et samlesæt, som muliggør en rationel montering i den vanskeligt tilgængelige placering.

Den halvtransparente konstruktion muliggør en lyssætning inde i konstruktionen, både under og over gulvkonstruktionen. En lyssætning i lette farver med glidende overgang mellem lette gule, grønne, blålige nuancer kan spille sammen med bruddets hvide og blålige nuancer i skumringen. En kunstner med speciale i lyssætning bør iscenesætte dette!

Den lysende "obelisk" for enden af Kalkbrudsvejvej vil være et markant sigtepunkt for en spadseretur fra Faxe Torv, og bidrage til at trække besøgende til såvel Kulturstrøget, som Danhostels faciliteter. For øjeblikket skærmer en del af Danhostel bebyggelsen for denne udsigtsmulighed, og bebyggelsen bør derfor i en fremsigtet disponering ændres, således at vandrerhjemmet tilpasser sig den overordnede ide for området.

Forslagets foreslåede pladsdannelser i vandrerhjemmet vil forstærke kontakten til byen, samt mod kalkbruddet, og åbne mulighed for nye publikumsmæssige tiltag i form af cafe, restaurant, festlokaler m.v. Randzonen ved kanten af bruddet er d.d. præget af høj træplantning, som skærmer for alt udsyn. Træplantningen ud for, og neden for udsigtsplatformen forudsættes fældet, og de øvrige træer i randzonen langs bruddets kant forudsættes tyndet / opstammet, således at der opnås en større transparens og udsigtsmulighed fra den bevarede landskabssti.

Arkitekterne Køge A/S

CVR: 25449096

Adresse

Vestergade 20

4600 Køge