​📱 56 63 63 63

✉​ Send mail

​Mellem trækroner, faxe kalkbrud​

Forslaget tager udgangspunkt i kalkgravens natur ved brug af terrænets organiske kurver, træernes uregelmæssige struktur og ved at skabe en vandretur ud imellem trækronerne. Forslaget består af to forskellige elementer: platformen og søjlerne, som hver for sig er skabt på baggrund af naturens elementer og sammen giver oplevelse af området struktur og vegetation.

Formen på platformen er en fremhævning af terrænets kurver. Den forlænger stiforløbet langs skræntens kant og fører os ud i landskaber, så man yderst får et langt blink ud over kalkgraven. Platformen åbner sig også mod bebyggelsen og ligger derfor som en naturlig 

forlængelse af det eksisterende terræn og opholdsareal. Den organiske form bølger samtidig ud og ind mellem træerne, så man går ud mellem træstammer og videre ud mellem trækroner. Dette bliver yderligere fremhævet af det organiske hul i platformen, som giver plads til træerne og fremhæver platformen som en sti ud mellem træerne. 

Derved får man mulighed for at opleve kalkgravens natur på alle niveauer, og platformen respekterer den eksisterende beplantning.

Platformen skal udføres uden betydelige niveauspring i forhold til det eksisterende opholdsareal og dermed øges tilgængeligheden til kalkgraven for alle besøgende, så alle både gående og kørestolsbrugere kan opleve natur og kalkgrav på egen hånd.

Søjlerne understøtter og bærer platformen i dens stræben ud over kalkgraven, og de har en klar reference til de træer de står i blandt.

Søjlerne bliver til tomme træstammer, som ligesom træerne har en irregulær struktur og placering. De hælder i forskellige retninger og har forskellige højder. Nogle søjle stopper under platformen og oplevelses primært fra bunden af kalkgraven, mens andre søjler forsætter op igennem platformen. De bliver en del af værnet rundt om platformen eller til små stubbe man kan sidde på, mens man nyder udsigten.

En enkelt søjle forsætter helt op over de højeste trækroner, for at understrege de forskellige højder på stedet. Denne søjle bliver et pejlemærke, som leder de besøgende mod platformen. 

Sammen virker platformen og søjlerne som en naturlig del af landskabet og giver de besøgende en spændende og varieret oplevelse af kalkgraven - toppen af skrænten, terrænets bølgende kurver, træernes forskellige højde og struktur og til sidst oplevelsen af det store hul yderst på platformen.​

Arkitekterne Køge A/S

CVR: 25449096

Adresse

Vestergade 20

4600 Køge