​📱 56 63 63 63

✉​ Send mail

​Ombygning CP Kelco

Bygherre

CP Kelco

Sted

Lille Skensved

Opført

Forventet opført 2015

For CP Kelco ApS har Arkitekterne Køge udarbejdet et dispositionsforslag til ombygning af den eksisterende foyer, så man intensivere brugen af de centrale lokaler.

En del af foyerlokalet er beliggende ud for de karakteristiske gårdrum. Lokalet har allerede vinduesfacade mod øst, men mod vest er der ydermur uden vinduer. Forslaget disponerer med en nedrivning af ydermuren mod vest til brystningshøjde, svarende til det eksisterende vinduesparti, hvorved lokalet bliver gennemlyst. Ud for det nye vinduesparti etableres et nyt åbent møderum, som mod foyeren afgrænses af rumhøje glasvægge. Herved opnås transparens og en understregning af den åbne uformelle mødeaktivitet, samtidig med at glasvægge giver en form for afskærmning.

Ved indgangen til foyeren etableres et depotrum, udformet som en buet væg med aske trælister fra gulv til loft. Den bløde amøbeform skaber sammen med glaspartierne en helt ny rumopfattelse og leder besøgende og personale naturligt videre til kompleksets andre afdelinger. Der etableres desuden et nyt omklædningsrum med sikkerhedsudstyr i et eksisterende kontor tæt ved indgangen. Det har god plads til både opbevaring og omklædning, og en ny dør ud til gangen sikrer et naturligt flow igennem rummet, så der ikke opstår prop ved mange gæster.

Lokalerne vil efter ombygningen fremtræde elegante og karakterfulde og stadig fungere i samspil med de omgivende lokaler.​

Arkitekterne Køge A/S

CVR: 25449096

Adresse

Vestergade 20

4600 Køge