​📱 56 63 63 63

✉​ Send mail

Køge Vandværk

Bygherre

Køge Vand a/s

Sted

Køge

Opført

Konkurrenceprojekt 2014

Vandtårnet ved Køge Stadion har i mange år været en markant del af den skyline, og mens de består, flytter Køge Vand A/S til nye faciliteter, der placeres, hvor byen afløses af agerland. Det er således naturligt, at Køge Vand A/S ønsker sig nye rammer, der på samme måde som de gamle, tydeligt signalerer identitet og funktion.

Da vandtårnet ikke længere er en del af vandproduktionen er vandværkernes væsentligste identitetsgiver forsvundet. Råstofferne til produktionen hentes langt nede i undergrunden, og tåler ikke eksponering i behandlingen, inden det leveres til forbrugerne. Det har derfor været væsentligt at fokusere på vandets tilstedeværelse i anlægget som identitetsgiver og formidler. Uanset sin form, som underjordisk kilde, stille skovsø, rivende flod eller frådende hav, besidder vandet enorme kræfter. I dette projekt forsøgt markeret med en fortolkning af gorgen, eller kløften, hvor vandet blot ved sin tilstedeværelse gennembryder bjergmassivet.

Alle værkets funktioner samles i samme volumen, der gennemskæres af kløften. På kløftens ene side samles alle produktionsrelaterede funktioner på modsatte side de administrative funktioner. De publikumsrelaterede funk­tioner binder bygningerne sammen. 

Med fokus på mulighed for formidling viser bygningen vandets vej fra regn, der lander på bjerget, løber gennem kløften, stuves op i søen, nedsives for til sidst at indgå i værkets proces og ende hos forbrugeren.

Materialer i bygningens ydre er tænkt med klare referencer til den undergrund, hvor fra vandet til produktionen stammer. Derfor tænkes facaderne udført i lys/hvis beton med islag af vandrette mørke striber refererende til flintlagene mellem kalken.​

Arkitekterne Køge A/S

CVR: 25449096

Adresse

Vestergade 20

4600 Køge