​📱 56 63 63 63

✉​ Send mail

Herskabsstalden, Vallø Stift

Bygherre

Vallø Stift

Sted

Vallø Slot

Opført

2012

En henvendelse til Arkitekterne Køge A/S fra stiftsforvalter Søren Boas på Vallø Stift blev startskuddet til ombygningen af den gamle herskabsstald ved Vallø Slot.

Med Vallø Stift som engageret bygherre har Arkitekterne Køge A/S stået for den arkitektoniske del af forvandlingen af Herskabsstalden fra en kold driftsbygning til en spændende kontorejendom med udsigt direkte til Vallø Slot. Kontorene huser nu en international jordbrugsvirksomhed.

Det har været en stor udfordring at bevare så meget som muligt af den oprindelige bygningskonstruktion og særpræg og samtidig
indbygge alle de faciliteter, der i dag kræves for at holde en høj komfort omkring en arbejdsplads.

Staldbygningen blev opført i år 1900 og husede i mange år herskabets heste. Siden har bygningen været indrettet til tømrer-/snedkerværksted, der blev brugt i forbindelse med vedligehold af stiftets bygninger. Senest blev stalden op til den store ombygning brugt af Køge Museum til udstilling.

Da bygningen var hjemsted for herskabets heste blev tagetagen brugt til strøelse og foder, og adgangen dertil var trang. Nu har huset fået en ny hovedtrappe, der er tilføjet som et tårn på bygningens gårdside. 

I forbindelse med ombygningen er hele den gamle tømmerkonstruktion i tagetagen sat i stand og der er lagt nyt skifertag. Huset har også fået kviste for at give kontorerne på 1. sal både lys og udsigt. I stueetagen er den gamle stald nu indrettet til lobby, hvor der stadig kan ses dele af det oprindelige staldinventar.

Arkitekterne Køge A/S

CVR: 25449096

Adresse

Vestergade 20

4600 Køge