​📱 56 63 63 63

✉​ Send mail

​Stiftslægeboligen, Vallø Slot

Bygherre

Vallø Stift

Sted

Vallø Slot

Opført

Under opførelse 2013

Den fredede Stiftslægebolig ved Vallø Slot har gennemgået en større renovering og restaurering i forbindelse med nye beboere. I den forbindelse blev der konstateret skadedyrsangreb i husets tagkonstruktion. 

Arkitekterne Køge A/S har rådgivet og ført tilsyn på renoveringen og den omfattende reparation og udskiftning af tagkonstruktionen, som bliver udført efter de oprindelige principper på grund af sin status som fredet.​

Arkitekterne Køge A/S

CVR: 25449096

Adresse

Vestergade 20

4600 Køge