​📱 56 63 63 63

✉​ Send mail

Arkitekterne Køge

Arkitekterne Køge A/S er et rådgivende arkitektfirma, som med mangeårig erfaring har løst meget varierende opgavetyper for såvel private som offentlige klienter.​ Arbejdsområdet er primært arkitektrådgivning ved nybygning, samt om- og tilbygning.

Arkitektfirmaet løser også mange opgaver af mere organisations- og planlægningsmæssig karakter, tillige med at det er konsulenter for flere menighedsråd.

​​Vi lægger vægt på at kunne yde alsidig og grundig rådgivningsbistand på vore byggesager, store som små.

Fire ligevægtige parametre: Funktion, æstetik, bære-dygtighed, og økonomi

Som arkitekter er det vores målsætning at forene disse 4 elementer i den fysiske planlægning, og derved tilføre byggeriet karakter og varig kvalitet. Vi lytter til klientens ønsker og behov.​

​Vi løfter bygherrens tanker. På basis af grundige analyser skaber vi løsninger, som opfylder forventningerne til praktisk anvendelighed, karakterfuld arkitektur, og driftsikkerhed. Vore byggerier er i samklang med omgivelserne. Vi bygger med gedigne materialer og energirigtige løsninger. Bygningsudtryk, form, overflader og farver spiller naturligt sammen, skaber udtryksfulde byggerier, som understøtter bygherrens profil.

​​Som totalrådgiver koordinerer vi projekterne for arkitekt, ingeniør og øvrige rådgivere, og har det samlede ansvar for projekter, tilsyn og byggeledelse

Gennem en dynamisk og tæt dialog med alle byggesagens deltagere sikrer vi fra dag 1 en tæt opfølgning på byggesagen, således at bygherren kan føle sig tryg under hele forløbet.

Arkitekterne Køge er nu medlem af Green Building Council, DK.

Arkitekterne Køge A/S

CVR: 25449096

Adresse

Vestergade 20

4600 Køge